تصویر لودر

 گزارش تصویری از بازدید معاونت توسعه دانشکده علوم پزشکی اسدآباد از پروژه های عمرانی دانشکده

 گزارش تصویری از بازدید معاونت توسعه دانشکده علوم پزشکی اسدآباد از پروژه های عمرانی دانشکده دکتر علی سلیمان اختیاری در این بازدید،از نزدیک مراحل پیشرفت و اجرای پروژه ها را…

به مناسبت هفته ملی جمعیت صورت گرفت.

به مناسبت هفته ملی جمعیت صورت گرفت. تقدیر از مادران باردار تحت پوشش مراکز بهداشتی در دومین روز از هفته ملی جمعیت با حضور مدیر گروه جوانی جمعیت، سلامت خانواده…
فهرست