تصویر لودر

اجرای گشت مشترک ویژه مبارزه با قاچاق از سطح عرضه با همکاری ادارات تعزیرات، صمت، پلیس اطلاعات و امنیت، بازرسی اصناف و همچنین سرکار خانم احمدی، کارشناس فرآورده های آرایشی و بهداشتی مدیریت غذا و دارو

اجرای گشت مشترک ویژه مبارزه با قاچاق از سطح عرضه با همکاری ادارات تعزیرات، صمت، پلیس اطلاعات و امنیت، بازرسی اصناف و همچنین سرکار خانم احمدی، کارشناس فرآورده های آرایشی…

 حضور ریاست ، معاونین، مدیران، کارکنان و دانشجویان دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اسدآباد در راهپیمایی باشکوه ۱۳ آبان

 حضور ریاست ، معاونین، مدیران، کارکنان و دانشجویان دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اسدآباد در راهپیمایی باشکوه ۱۳ آبان  مدیریت روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی…

دعوت رئیس دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اسدآباد برای حضور پرشور در راهپیمایی ۱۳ آبان

دعوت رئیس دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اسدآباد برای حضور پرشور در راهپیمایی ۱۳ آبان به گزارش وبدا_اسدآباد: دکتر الهه عزتی رئیس دانشکده علوم پزشکی اسدآباد در پیامی…

حضور کارشناسان مامایی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اسدآباد در وبینار هوش مصنوعی در بهداشت باروری

حضور کارشناسان مامایی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اسدآباد در وبینار هوش مصنوعی در بهداشت باروری  مدیریت روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اسدآباد  …

 حضور مدیر فناوری اطلاعات، ارتباطات و آمار دانشکده در اجلاس مدیران فناوری اطلاعات، ارتباطات و آمار دانشگاه و دانشکده های علوم پزشکی سراسر کشور:

 حضور مدیر فناوری اطلاعات، ارتباطات و آمار دانشکده در اجلاس مدیران فناوری اطلاعات، ارتباطات و آمار دانشگاه و دانشکده های علوم پزشکی سراسر کشور: برگزاری گردهمایی بازبینی آیین نامه فاوا…
فهرست