قابل توجه بیماران دیابتی شهرستان اسدآباد

? به اطلاع همشهریان ارجمند می‌رساند؛

?پیرو اطلاع رسانی‌های قبل و ضمن هماهنگی‌های صورت گرفته از اوایل اردیبهشت ماه سال جاری در خصوص ثبت اطلاعات بیماران دیابتی مصرف کننده پن انسولین در سامانه مدیریت بیماریهای نادر (RDA) از ابتدای مردادماه سال جاری، تحویل انسولین قلمی صرفاً به بیمارانی که اطلاعاتشان در سامانه مدیریت بیماریهای نادر به آدرس ( https://rda.behdasht.gov.ir ) ثبت شده است، صورت خواهد پذیرفت.

? روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی اسدآباد

فهرست
Skip to content