📸 گزارش تصویری از تبریک روز ملی فوریت‌های پیش بیمارستانی و اورژانس ۱۱۵ به پرسنل اداره حوادث و فوریت‌های پیش بیمارستانی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اسدآباد

🔺 دکتر الهه عزتی رئیس دانشکده به اتفاق مهندس صادق نجفی فاتح معاون توسعه مدیریت و منابع و مهندس مجتبی نجفی رئیس دفتر حوزه ریاست ضمن حضور در اورژانس ۱۱۵ و پایگاه اورژانس جاده‌ای وندرآباد به نمایندگی از ریاست و کارکنان خدوم این حوزه، از ایشان تجلیل کردند

فهرست
Skip to content