🔰 خدمات ارائه شده توسط بیمارستان حضرت قائم(عج) در ایام سفر اربعین

♻️ بیمارستان حضرت قائم(عج) یکی از واحدهای فعال و پرکار در ایام سفر زیارتی اربعین حسینی بود.

◀️ به گزارش وبدا-اسدآباد، بخشی از این اقدامات از تاریخ ۱۴ شهریور به شرح ذیل می‌باشد:

🔹 تعداد ویزیت ۶۲۳۱ مورد

👈 تعداد خدمات سرپایی:

🔹 سرم تراپی، تزریقات، نوارقلب و پانسمان؛ ۸۸۰۵ مورد
🔹 تعداد بیماران بستری در بخش‌ها؛ ۲۶۲ مورد
🔹 تعداد بیماران بستری در اورژانس؛ ۳۷۱ مورد
🔹 تعداد بیماران تصادفی؛ ۵۰ مورد
🔹 تعداد اعمال جراحی؛ ۷۲ مورد

🌀روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اسدآباد

فهرست
Skip to content