تصویر لودر

🔰 سومین کمیته پیشگیری از خودکشی شهرستان اسدآباد در سال ۱۴۰۱

♻️ سومین کمیته پیشگیری از خودکشی در سال ۱۴۰۱ به ریاست جلال زارع معاون سیاسی امنیتی فرمانداری و با حضور دکتر الهام عظیمی معاون بهداشتی و دکتر مجید براتی معاون آموزشی دانشکده در ستاد دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اسدآباد برگزار شد.

◀️ به گزارش وبدا-اسدآباد، این کمیته با حضور نمایندگانی از ادارات و سایر اعضای این کمیته در سالن جلسات ستاد دانشکده تشکیل گردید.

🔺 در این کمیته در مورد دستور کار جلسه که اقدامات اداره آموزش و پرورش بود بحث و تبادل نظر صورت گرفت و مقرر گردید؛ کمیته‌های تخصصی به موقع تشکیل و نتایج و مصوبات کمیته‌ها به صورت ماهانه به کارگروه خودکشی مستقر در فرمانداری شهرستان ارائه شود.

#ایران_جوان_بمان
#تکمیل_واکسیناسیون
#فرزند_بیشتر_نشاط_بیشتر

🌀 روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اسدآباد

Loading

فهرست