تصویر لودر

🔰 برگزاری ملاقات عمومی با عنوان “میز خدمت” با حضور دکتر الهه عزتی رئیس دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اسدآباد

🔺 در این دیدار چهره به چهره، ریاست دانشکده دستورات لازم جهت پاسخ به درخواست‌های مراجعه کنندگان را صادر نمود

🌀 روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اسدآباد

Loading

Loading

فهرست