🔷 تعویض مفصل هر دو زانو در بیمارستان حضرت قائم(عج)

👌 جراحیِ پیشرفته‌ای که متخصص ارتوپدی بیمارستان برای پدر خود در بیمارستان حضرت قائم(عج) اسدآباد انجام داد…

🔺 شرح ماجرا را در کلیپ حتما ببینید

تعداد بازدید کل: 76 , تعداد بازدید روزانه: 1 

فهرست