🔰 جلسه هماهنگی هیئت امنا به ریاست دکتر عزتی تشکیل گردید

🔺 جلسه هماهنگی هیئت امنا به ریاست دکتر الهه عزتی رئیس دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اسدآباد و با حضور معاونین و مدیران ستادی دانشکده به منظور بررسی درخواست‌های معاونت‌ها، تشکیل شد.

◀️ مهندس صادق نجفی فاتح معاون توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی، دکتر مجید براتی معاون آموزش، تحقیقات و فرهنگی دانشجویی، دکتر بابک صفرزاده خوشابی معاون بهداشتی، دکتر حامد صفاری معاون درمان، دکتر اسدی منش مدیر غذا و دارو و همچنین مهندس نجفی رئیس دفتر حوزه ریاست و مسئول دبیرخانه هیئت امنای دانشکده و مدیران بودجه، مالی و مدیر حراست در این جلسه حضور داشتند.

💠 در این جلسه پیشنهادات مفاد جهت ارائه به هیئت امنای دانشکده مورد بررسی قرار گرفت.

پویش #ره_سلامت
#من_ماسک_میزنم 😷
#هرخانه_یک_پایگاه_سلامت

🌀 روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اسدآباد

تعداد بازدید کل: 18 , تعداد بازدید روزانه: 1 

فهرست