🔺 پیگیری مستمر مطالبات مالی در دستور کار ریاست دانشکده

💠 دکتر الهه عزتی رئیس دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اسدآباد ضمن حضور در سازمان برنامه و بودجه کشور، نشستی با مسئولین این سازمان برگزار کرد.

◀️ به گزارش وبدا-اسدآباد، این جلسه به منظور پیگیری مطالبات دانشکده در حوزه مالی صورت گرفت.

تعداد بازدید کل: 17 , تعداد بازدید روزانه: 1 

فهرست