تصویر لودر

برگزاری همایش سلامت و جوانی جمعیت برای کلیه دانشجویان شهرستان

به گزارش مفدا-اسدآباد، همایش یک روزه سلامت و جوانی جمعیت به همت کمیته های علمی و فرهنگی قرارگاه سلامت و جوانی جمعیت دانشکده علوم پزشکی اسدآباد و باحضور دکتر مجیدبراتی معاون آموزشی دانشکده و مشارکت چشمگیر دانشجویان، اعضای هیئت علمی و کارکنان در معاونت آموزشی، تحقیقات و فرهنگی دانشجویی دانشکده برگزار شد.

در این همایش ابتدا دکتر زینب مکوندی دکترای آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت و دبیر همایش به بیان اهداف برگزاری همایش در راستای اهمیت جوانی جمعیت و بحران سالمندی پرداخت.

درادامه جناب آقای دکتر مجید براتی دکترای آموزش بهداشت و ارتقا سلامت به موضوع جوانی جمعیت ضامن توسعه پایدار پرداختند و بیان کردند جوان‌گرایی جمعیت همان برنامه ریزی برای تقویت سرمایه انسانی است که توسعه کشور به آن گره خورده است و بررسی های میدانی نشان داده که پس از مقوله اقتصاد بحث تغییر سبک زندگی در این امر اثرگذار است. همچنین بیان کردند که جوان‌گرایی ضامن توسعه پایدار در حوزه های فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و امنیتی است.

خانم دکتر ویدا قاسمی دکترای بهداشت باروری هم در ادامه همایش به موضوع جمعیت و فرزندآوری و موضوعاتی ازقبیل علل کاهش باروری و علل نگرانی از کاهش جمعیت پرداختند.
آقای دکتر بهروز شورچه دکترای الهیات و معارف اسلامی هم ضمن اشاره به محتوای پیام ارزشمند مقام معظم رهبری در این باره به موضوع زمینه های فرهنگی ازدواج به هنگام پرداختند.

آقای دکتر حسین عفت پناه دکترای پزشکی مولکولی هم در ادامه به اهمیت آزمایشات ژنتیکی دوره بارداری اشاره و تاکید کردند. همچنین به پیشرفت و دستاوردهای علمی کشور درحوزه ناباروری و میزان جدیت درمان ناباروری اشاره کردند.

سپس خانم معصومه رستمی کارشناسی ارشد روان پرستاری درباره آسیبهای تک فرزندی و پیامدهای آن پرداختند و به کوچک شدن خانواده ها و نداشتن بستگانی مانند خاله، عمه، دایی و عمو که تهدیدی برای سلامت روحی و روانی فرزندان امروز و فردا است اشاره کردند.

خانم زیبا محمدی کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت های ویژه نیز درباره مسئله ی سقط جنین و عوارض و پیامدهای آن توضیحاتی دادند. همچنین به اهمیت رسیدگی به مسئله سقط های عمدی اشاره کرده و عنوان کردند که آگاه سازی عامل کاهش سقط جنین است.

در ادامه خانم مرضیه اصلانی کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت های ویژه دریک فضای صمیمانه نکاتی پیرامون راه های موفقیت در ازدواج و زندگی سالم وآسان بیان کردند.

در سخنرانی پایانی این همایش نیز خانم دکتر فاطمه دارابی، دکترای آموزش بهداشت و ارتقا سلامت درباره رشد جمعیت و سالمندی بیان کردند افزایش امید به زندگی و کاهش میزان باروری باعث افزایش تعداد افراد سالمند در سراسر جهان شده، به گونه ای که پیر شدن جمعیت به یکی از مهمترین چالش های بهداشت عمومی در قرن کنونی تبدیل گشته است.

 

Loading

فهرست