تصویر لودر

 رئیس دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اسدآباد:

 دکتر الهه عزتی رئیس دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اسدآباد بمناسبت ۱۷مرداد و روز خبرنگار در نشست خبری با اصحاب رسانه شهرستان از افتتاح بیمارستان امیرالمونین (ع) در دوسال آینده خبرداد/همدان پیام

مدیریت روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اسدآباد

 

Loading

فهرست