تصویر لودر

 قسمت دوم خدمات ارائه شده در بیمارستان حضرت قائم(عج)از تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ لغایت ۱۴۰۳/۰۱/۰۵

 آمار فعالیت ها و خدمات ارائه شده توسط بیمارستان طی این ایام به شرح ذیل می باشد؛

تعداد مراجعین به داروخانه ۲۱۸۸

 خدمات پرستاری(نوار قلب ،هولتر،nst) 2427

 تعداد خدمات آزمایشگاه ۴۱۳۷

تعداد خدمات دندانپزشکی ۲۳

تعداد موالید ۱۷

فرهاد هادی کبیر در پایان گفت؛ از مردم عزیز می‌خواهیم با صبر و متانت مثال زدنی و همیشگی خود ما را در ارائه خدمات مطلوب به مراجعین همراهی کنند.

روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اسدآباد

 

Loading

فهرست