تصویر لودر

نشست معاون بهداشت و رئیس مرکز بهداشت دانشکده علوم پزشکی اسدآباد با مسئولین و کارکنان ستاد معاونت بهداشتی در اولین روزهای کاری سال نو.





به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشتی و مرکز بهداشت دانشکده:

دکتر بابک صفرزاده خوشابی معاون بهداشت و رئیس مرکز بهداشت دانشکده در اولین روز کاری سال نو با مسئولین و کارکنان ستاد معاونت بهداشتی دیدار و با تبریک حلول ماه مبارک رمضان و تقارن آن با عید نوروز از زحمات یک ساله همکاران قدردانی کرد.در این جلسه همچنین در جهت پیشبرد برنامه ها و اهداف در سال جدید صحبت و تبادل نظر نیز انجام شد.

روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اسدآباد

 

Loading

فهرست