تصویر لودر

دیدار رئیس و اعضای هیئت مدیره نظام پرستاری شهرستان با دکتر علی سلیمان اختیاری سرپرست معاونت توسعه دانشکده علوم پزشکی اسدآباد

این دیدار با حضور جواد شاهی رئیس و دیگر اعضای نظام پرستاری صورت گرفت.

در ابتدای این نشست ریاست و اعضای نظام پرستاری اسدآباد ضمن تبریک دکتر علی سلیمان اختیاری بعنوان معاون توسعه دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اسدآباد به بیان مشکلات و چالش های موجود در جامعه پرستاری اشاره کردند.

 در پایان این دیدار دکتر علی سلیمان اختیاری سرپرست معاونت توسعه ضمن عرض خوش آمد گویی به رئیس و اعضای نظام پرستاری از زحمات ایشان قدردانی نمودند و قول مساعد در خصوص برطرف نمودن مشکلات را دادند.

روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اسدآباد

 

Loading

فهرست