🔰 بی سابقه بودن ازدحام این روزهای اورژانس بیمارستان حضرت قائم(عج)

♻️ فرهاد هادی کبیر مدیر بیمارستان حضرت قائم(عج) در گفتگویی با وبدا-اسدآباد گفت؛ باتوجه به شلوغی ها و ازدحام این روزهای اورژانس بیمارستان حضرت قائم(عج) که واقعاً این تعداد مراجعه کننده در ادوار گذشته بی سابقه بوده است، خواهشمند است در مراجعات خود صبوری و شکیبایی لازم را رعایت فرمایید و تا حد امکان بدون همراه یا حداکثر با یک همراه به اورژانس مراجعه نمایید.

🔹 هادی کبیر افزود؛ همچنین چون بیشتر این شلوغی‌ها از ساعت ۱۸ لغایت ۲۴ می‌باشد از عموم مردم شریف اسدآباد خواهشمند است در این ساعات در صورت امکان به علت شیوع بیماری، کمترین مراجعه را به اورژانس داشته باشید.

🔹 فرهاد هادی کبیر در پایان گفت؛ از مردم عزیز می‌خواهیم با صبر و متانت مثال زدنی و همیشگی خود ما را در ارائه خدمات مطلوب به مراجعین همراهی کنند.

#تداوم_رعایت_شیوه_نامه_های_بهداشتی
#تکمیل_واکسیناسیون
#کرونا_در_کمین_است
#ایران_جوان_بمان
#فرزند_بیشتر_نشاط_بیشتر

🌀 روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اسدآباد

فهرست
Skip to content