🔰 بازدید دکتر شرکایی فرماندار ساعی شهرستان اسدآباد به همراه دکتر عزتی رئیس دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اسدآباد از بخش‌های مختلف بیمارستان حضرت قائم(عج)

♻️ فرهاد هادی کبیر مدیر این مرکز در این بازدیدها، فرماندار شهرستان و ریاست دانشکده را همراهی می‌کرد

🔹 ۱۰ مرداد ۱۴۰۱

فهرست
Skip to content