🔰 به ریاست دکتر الهه عزتی تشکیل شد؛

◀️ سی و هشتمین جلسه ستاد دانشگاهی مدیریت کرونا ویروس دانشکده علوم پزشکی اسدآباد

🔺 سی و هشتمین جلسه ستاد دانشگاهی مدیریت کرونا ویروس دانشکده علوم پزشکی اسدآباد به ریاست دکتر الهه عزتی رئیس دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اسدآباد و با حضور اعضای این ستاد تشکیل شد.

◀️ به گزارش وبدا-اسدآباد، دکتر الهام عظیمی معاون بهداشتی، دکتر قبادی مدیر غذا و دارو، مهندس مجتبی نجفی رئیس دفتر حوزه ریاست، دکتر طهماسبی رئیس بیمارستان، بهمن اشرفیان رئیس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیر حوادث، مرتضی جعفری رئیس اداره تشخیصی درمانی معاونت درمان، فرهاد هادی کبیر مدیر بیمارستان، خانم رستمی مدیر پرستاری دانشکده علی مرسلی کارشناس بیماریها و زهرا نجفی مسئول پرستاری بیمارستان در این جلسه حضور داشتند.

♻️ بررسی وضعیت شهرستان و پایش راه‌های پیشگیری و عملکرد دانشکده در مبارزه با کرونا ویروس و نیز ارائه راهکارهای پیشنهادی در این خصوص از مهمترین اهداف تشکیل این جلسه بود.

#تکمیل_واکسیناسیون
#کرونا_در_کمین_است

🌀 روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی اسدآباد

فهرست
Skip to content