🔰 اجلاس معاونین درمان دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور

♻️ دکتر ایرج صالحی رئیس دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اسدآباد به اتفاق مرتضی جعفری رئیس اداره تشخیصی درمانی معاونت درمان در این اجلاس حضور داشتند

🔹 ۳۰ و ۳۱ خرداد ۱۴۰۱ – تهران

#ایران_جوان_بمان
#تکمیل_واکسیناسیون
#فرزند_بیشتر_نشاط_بیشتر

🌀 روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اسدآباد

فهرست
Skip to content