🔰 برگزاری کمیسیون ماده ۱۱ به ریاست دکتر الهه عزتی رئیس دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اسدآباد

♻️ کمیسیون ماده ۱۱ تعزیرات حکومتی در سالن جلسات دانشکده علوم پزشکی اسدآباد به ریاست دکتر عزتی تشکیل شد.

◀️ به گزارش وبدا-اسدآباد، جلسه کمیسیون ماده ۱۱ تعزیرات حکومتی به همت اداره نظارت و اعتباربخشی معاونت درمان و با حضور سایر اعضای این کمیسیون در دانشکده علوم پزشکی اسدآباد برگزار گردید.

🔶 براساس این گزارش در این جلسه؛ پرونده‌های تخلفات بهداشتی، درمانی و غذا و دارو مورد بررسی قرار گرفت و مصوباتی در این خصوص به تصویب اعضای حاضر در جلسه رسید.

#تداوم_رعایت_شیوه_نامه_های_بهداشتی
#تکمیل_واکسیناسیون
#کرونا_در_کمین_است
#ایران_جوان_بمان
#فرزند_بیشتر_نشاط_بیشتر

🌀 روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اسدآباد

فهرست
Skip to content