🔰 جلسه بررسی مشکلات داروخانه بیمارستان حضرت قائم(عج)

♻️ جلسه بررسی مشکلات داروخانه و تدوین راهکارهای لازم جهت رفع نواقص موجود به ریاست دکتر الهه عزتی رئیس دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اسدآباد تشکیل شد.

◀️ به گزارش وبدا-اسدآباد، در این جلسه بر رفع مشکلات موجود تأکید و تصمیمات مقتضی در این خصوص اتخاذ گردید.

💠 دکتر طهماسبی رئیس بیمارستان، دکتر ساحل قبادی مدیر غذا و دارو، جعفر سالمی مدیر مالی دانشکده و فرهاد هادی کبیر مدیر بیمارستان در این جلسه حضور داشتند.

#تداوم_رعایت_شیوه_نامه_های_بهداشتی
#تکمیل_واکسیناسیون
#کرونا_در_کمین_است
#ایران_جوان_بمان
#فرزند_بیشتر_نشاط_بیشتر

🌀 روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اسدآباد

فهرست
Skip to content