🔰 نشست خبری ریاست دانشکده با خبرنگاران شهرستان اسدآباد

♻️ دکتر ایرج صالحی رئیس دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اسدآباد صبح امروز در دفتر ریاست دانشکده پذیرای خبرنگاران شهرستان بود. 

 

◀️ به گزارش وبدا-اسدآباد، ریاست دانشکده در این نشست ضمن تجلیل از اطلاع رسانی حرفه‌ای خبرنگاران در حوزه سلامت، حرفه خبرنگاری را دارای ابعاد معنوی خواند و افزود: امر اطلاع رسانی در حوزه سلامت دارای اجر معنوی و پاداش اخروی است.

💠 دکتر صالحی در پایان از ایشان تجلیل به عمل آورد.

 

#ایران_جوان_بمان

#تکمیل_واکسیناسیون

#فرزند_بیشتر_نشاط_بیشتر

 

🌀 روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اسدآباد

فهرست
Skip to content