🔰 پیشگام در اجرای دولت الکترونیک || راه اندازی سامانه ثبت #تقاضای_کار در سایت دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اسدآباد

♻️ همزمان با روز It و تلاش این واحد پر توان در دانشکده: حذف تقاضای حضوری و کاغذی جهت درخواست کار

به آدرس اینترنتی: 👇

job request

👈 در صفحه اصلی سایت در قسمت نوار ابزار فرم‌ها، فرم ثبت نام تقاضای کار

و همچنین در صفحه اصلی سایت قسمت مردم و بیماران، سامانه ثبت نام تقاضای کار قابل دسترس است

#دولت_الکترونیک
#تکریم_ارباب_رجوع

🌀 روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اسدآباد

فهرست
Skip to content