🔰 برگزاری جلسه شورای پژوهشی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اسدآباد

♻️ به گزارش وبدا-اسدآباد، جلسه شورای پژوهشی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اسدآباد به ریاست دکتر الهه عزتی رئیس دانشکده و با حضور معصومه نجفی مدیر آموزش و اعضای هیئت علمی در دفتر ریاست دانشکده تشکیل شد.

🔺 در این جلسه در خصوص بررسی و تصویب طرح‌های مطرح شده و همچنین ارائه برنامه‌های آتی جهت پیشبرد هر چه بهتر و سریع‌تر فعالیت‌های حوزه پژوهشی، بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

#تداوم_رعایت_شیوه_نامه_های_بهداشتی
#تکمیل_واکسیناسیون
#کرونا_در_کمین_است
#ایران_جوان_بمان
#فرزند_بیشتر_نشاط_بیشتر

🌀 روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اسدآباد

فهرست
Skip to content