تصویر لودر

نام و نام خانوادگی: مرتضی جعفری

سمت مورد تصدی: رئیس اداره امور مراکز تشخیصی و درمانی

تحصیلات/ مدارک و رشته تحصیلی: کارشناسی ارشد پرستاری

معرفی اداره

اداره امور مراکز تشخیصی و درمانی از تیرماه سال ۱۳۹۶ بدنبال استقلال دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اسدآباد و پس از تشکیل معاونت درمان ، با انتصاب سرپرست اداره راه اندازی گردید. و سپس با انتقال معاونت درمان به ساختمان جدید و جذب نیرو، گسترش یافت. هم اکنون این اداره با واحد های درمان بیماری ها ، اقتصاد درمان ، تحول سلامت و نظام پرداخت ، مامایی ، تعالی خدمات بالینی ، روانپزشکی و درمان اعتیاد ، سطح بندی خدمات درمانی و آمار و مدارک پزشکی مشغول ارائه خدمات می باشد.

شرح وظایف

نظارت بر حسن اجرای ضوابط و دستوالعمل های وزارت متبوع در مراکز درمانی تابعه

برنامه ریزی و ارائه طرح برای ارتقاء کیفی و کمی امور درمانی در سطح شهرستان اعم از دولتی، خصوصی

پیگیری مسائل ومشکلات تشخیصی و درمانی موجود و بررسی و ارائه راه حل های مناسب جهت رفع آنها

نظارت و کنترل مستمر بر نحوه ارائه خدمات تشخیصی درمانی در بیمارستان، کلینیک ها و مطب ها

نظارت و ارزشیابی مستمر از کلیه مراکز درمانی در فواصل زمانی متعدد توسط کارشناسان

تلاش در جهت اطلاع رسانی و آموزش بیماران

پیگیری ونظارت بر اجرای خدمات به بیماران خاص به همراه فعال سازی بخش های مرتبط وتامین تجهیزات و دسترسی کلیه به خدمات درمانی داروئی مورد نیاز

نظارت بر امور موسسات درمانی تابعه دانشکده  اعم از بیمارستان ، کلینیک ها و مراکز درمانی بخش خصوصی

نظارت بر ارزشیابی و اجرای ضوابط استاندارد بخشها و مراکزدرمانی

رسیدگی و نظارت بر امور خدمات پارا کلینیکی

بررسی نیازمندیها و برنامه ریزی جهت توسعه مراكز درمانی در راستای نظام سطح بندی خدمات درمانی كشور .

نظارت بر تامین و توزیع نیروی انسانی و  نیروهای تخصصی مورد نیاز در مراکز ارائه خدمات تشخیصی ودرمانی

پیگیری تامین تجهیزات پزشکی مورد نیاز پس از کارشناسی وسنجش نیازهای واحد های مختلف درمانی

بر قراری نظام آماری واطلاعاتی مناسب وفراهم آوردن اطلاعات مورد نیاز واحدها

نظارت بر رعایت تعرفه های مصوب در مراكز درمانی دولتی و خصوصی

نظارت بر امور مامایی بیمارستان و موسسات ارائه خدمات خصوصی مامایی

سوابق فعالیت:

 • پرستار بخش اورژانس بیمارستان امیرالمومنین (ع) شهرستان اسدآباد
 • مسئول بخش اورژانس بیمارستان امیرالمومنین (ع) اسدآباد
 • مدیر خدمات پرستاری بیمارستان امیرالمومنین (ع) اسدآباد
 • مسئول واحد ADR بیمارستان امیرالمومنین (ع) اسدآباد
 • مدیر بیمارستان امیرالمومنین (ع) اسدآباد
 • مدیر بیمارستان قائم (عج) اسدآباد
 • معاونت درمان شبکه بهداشت و درمان اسدآباد
 • معاون شبکه بهداشت و درمان اسدآباد
 • سرپرست مرکز بهداشت اسدآباد
 • سرپرست اداره نظارت و اعتبار بخشی معاونت درمان دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اسدآباد
 • کارشناس امور پرستاری دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اسدآباد
 • سرپرست اداره امور مراکز تشخیصی و درمانی معاونت درمان دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اسدآباد

شماره تماس اداری:  ۰۸۱۳۳۱۲۴۴۲۷