تصویر لودر

نام و نام خانوادگی: دکتر حامد صفاری

سمت مورد تصدی: معاون درمان دانشکده

تحصیلات/مدارک و رشته تحصیلی: متخصص بیماریهای داخلی

شرح وظایف سازمانی معاونت درمان دانشکده

 1. تنظیم برنامه های درمانی مراکز شهرستان و نظارت بر حسن اجرای برنامه ها ، برنامه ریزی و ارائه طرح برای ارتقاء کیفی و کمی امور درمانی در سطح شهرستان اعم از دولتی ، خصوصی ، … و … پیگیری مسائل ومشکلات تشخیصی و درمانی موجود در شهرستان و بررسی و ارائه راه حل های مناسب جهت رفع آنها
 2. تامین و توزیع نیروهای تخصصی پزشکی و پیراپزشکی و هماهنگ با رئیس محترم پشتیبانی دانشکده در نحوه تامین وتوزیع نیروی انسانی و منابع مالی در مراکز درمانی تابعه
 3. صدور و تمدید پروانه های موسسات پزشکی
 4. نظارت بر تهیه و توزیع تجهیزات پزشکی در شهرستان، تامین تجهیزات پزشکی و نظارت بر نحوه استفاده از آنها وهماهنگی کلیه امور مرتبط با تجهیزات پزشکی
 5. نظارت و ارزشیابی مستمر از کلیه مراکز درمانی شهرستان در فواصل زمانی متعدد از طریق ادراات تاعبه و نظارت وکنترل مستمر بر نحوه ارائه خدمات تشخیصی درمانی در مراکز بیمارستانی ، درمانگاهها و مراکز خصوصی در سطح شهرستان اعم از خدمات فوق تخصصی ، تخصصی اورژانسهای بیمارستانی ، پرستاری ، مامائی ، آزمایشگاهها و رادیولوژیها و سایر مراکز
 6. تامین پزشک جهت کمیسیونهای پزشکی و انجام تصمیم گیریهای صحیح در شورای پزشکی
 7. توضیح و توجیه مسائل مربوط به تعرفه های پزشکی و رسیدگی به تخلفات و شکایات در این زمینه و هماهنگی تعرفه ها با سایر ادارات بیمه
 8. ایجاد دسترسی کلیه بیماران خاص به خدمات درمانی داورئی مورد نیاز و تلاش در جهت اطلاع رسانی و آموزش بیماران پیگیری ونظارت و تامین خدمات مربوط به امور بیماران خاص در شهرستان اعم از بیماران دیالیزی ، سرطانی ، دیابتی ، هموفیلی ، تالاسمی و پیوندی
 9. ارائه خدمات فوریتهای پزشکی در اسرع وقت و حداقل عوارض
 10. پاسداری از بهداشت و سلامت جامعه از طریق برخورد با متخلفان برابر قوانین و آئین نامه های داخلی و اختیارات قانونی وزارت مبتوع و قوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران
 11. هماهنگی امور پرستاری و مامائی
 12. هماهنگی با معاونت آموزشی و بهداشتی در مورد نوع برخورد با بیماران سرپائی و بستری آنان به گونه ای که موجب اختلال و یا کاهش در امر آموزش نگردد.
 13. برنامه ریزی در مورد بالا بردن سطح کارآئی موسسات آموزشی و درمانی تابعه در ساعات اداری و غیر اداری و پیشنهاد و اجرای طرح های خاص بمنظور تسریع در درمان بیماران بستری و سرپائی
 14. برنامه ریزی توسعه در اجرای طرح های فوق تخصصی (پیوند کلیه- پیوندقرینه- پیوند قلب در چارچوب ضوابط و دستورالعمل های ستاد مرکزی
 15. نظارت بر امور موسسات درمانی تابعه دانشکده اعم از بیمارستان ها و موسسات توانبخشی و مراکز درمانی بخش خصوصی و خیریه
 16. نظارت بر ارزشیابی ضوابط استاندارد و بخشها و درمانگاه ها
 17. رسیدگی و نظارت بر امور خدمات پارا کلینیکی و موسسات درمانی تابعهواحدها ، نهادهای مرتبط زیر مجموعه :

کلیه بیمارستانهای دانشگاهی ( دولتی ) خصوصی ـ تامین اجتماعی ـ ارتش

شبکه بهداشت و درمان ( واحد درمان )

مراکز درمان دولتی ـ خصوصی

معرفی عمده ترین دستگاههای اجرائی که با آنها تبادل آمار و اطلاعات انجام می شود :

سازمان نظام پزشکی

سازمان بهزیستی

سازمان انتقال خون

سازمان تعریزیات حکومتی

کلیه سازمانهای بیمه اعم از ( خدمات درمانی ـ تامین اجتماعی ـ نیروهای مسلح ـ کمیته امداد و … )

سازمان نیروی انتظامی

سازمان هلال احمر

سازمان آموزش و پرورش

معاونت برنامه ریزی استانداری

استانداری

سازمان پزشکی قانونی

سازمان ثبت احوال

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی

معاونت های دانشگاه ( بهداشت ـ پژوهشی ـ آموزشی و … )

بنیاد امور بیماریهای خاص کشور و استان

انجمن تالاسمی ایران

نیروی مقاومت

بانکها ( ملت ـ ملی ـ صادرات ـ تجارت ـ سپه و … )

بیمه ( دانا ـ ایران ـ آسیا و … )

نظام پرستاری

گزارش عملکرد معاونت درمان تا پایان سال ۹۶ دانلود فایل

شماره تماس اداری:  ۰۸۱۳۳۱۱۵۶۳۰

داخلی:  ۲۳۷