تصویر لودر

نام و نام خانوادگی: مریم بیگلری

سمت مورد تصدی: کارشناس امور مامائی معاونت درمان

تحصیلات/ مدارک و رشته تحصیلی: کارشناسی مامایی

معرفی اداره:

اداره مامایی از آذر ماه سال ۱۳۹۶بدنبال استقلال دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اسدآباد از دانشگاه علوم پزشکی همدان و پس از تشکیل معاونت درمان راه اندازی گردید در حال حاضر با حضور یک کارشناس اداره می گردد.

 

رسالت اصلی اداره :

ارتقاء سلامت مادران و نوزادن

 

اهداف :

 • برنامه ریزی به منظور ارتقاء مستمر کیفیت ارائه خدمات مامایی در دانشکده
 • نظارت بر تکمیل اطلاعات سامانه ایمان
 • بررسی نیاز پرسنل به آموزش های ضمن خدمت و برنامه ریزی به منظور تشکیل دوره ها و نظارت بر اجرای آنها از جمله برنامه ریزی جهت برگزاری کارگاه های آموزشی جهت توانمند سازی پرسنل بلوک زایمان
 • ابلاغ دستورالعمل های کشوری به واحد های مربوطه ونظارت برحسن اجرای ضوابط و مقررات تعیین شده در رابطه با امور مامایی طبق دستورالعمل های ارسالی از وزارت متبوع
 • بررسی وضعیت نیروی انسانی بلوک زایمان
 • نظارت و کنترل بر نحوه ارائه خدمات مامایی در مراکز درمانی دولتی ،خصوصی در دفاتر کار و سایر واحد ها
 • همکاری و ارتباط و هماهنگی با سایر مراکز مرتبطبا امور مامایی (بخش های بهداشت ،آموزش ،پژوهش ،نظام پزشکی و …)
 • همکاری با گروه اعتبار بخشی دانشکده
 • تشکیل کمیته های ترویج زایمان طبیعی با فواصل زمانی مشخص و تهیه مداخلات جهت ارتقاء سلامت مادر و نوزاد و پیگیری مداخلات تا انجام آن
 • تشکیل کمیته های کاهش مرگ کودکان ۱ تا ۵۹ ماهه
 • اجرای برنامه عملیاتی امور مامایی در واحد معاونت درمان
 • بررسی رضایت سنجی مراجعین بلوک زایمان
 • انجام سایر امور محوله

 

شرح وظایف کارشناس کمیسیون پزشکی دانشکده :

تشکیل کمیسیون های تخصصی جهت بررسی مرخصی های استعلاجی کارکنان رسمی و طرحی دانشکده

شماره تماس:  ۰۸۱۳۳۱۱۵۰۱۴

شماره فکس:  ۰۸۱۳۳۱۲۲۲۳۱