تصویر لودر
اخبار, معاونت درمان

جلسه هماهنگی بین معاونت بهداشت و بیمارستان حضرت قائم (عج) این جلسه به ریاست فرهاد هادی کبیر مدیریت بیمارستان در خصوص ایجاد هماهنگی های…
اخبار, معاونت درمان

کارگاه آموزشی رتینوپاتی

درسالن آمفی تئاتر بیمارستان حضرت قائم (عج)برگزارشد. کارگاه آموزشی رتینوپاتی با حضور سرپرستار بخش ها، نیروهای زایمان، نوزادان و زنان به علاوه مراقبین سلامت…
اخبار, معاونت درمان

جلسه تیم مدیریت اجرایی دربیمارستان حضرت قائم (عج)برگزارشد.

جلسه تیم مدیریت اجرایی دربیمارستان حضرت قائم (عج)برگزارشد. روزیکشنبه ۲۱خرداد۱۴۰۲کمیته تیم اجرایی به ریاست فرهادهادی کبیر مدیریت بیمارستان حضرت قائم(عج)وسایر اعضادردفتر ریاست برگزارشد. دراین…
فهرست