تصویر لودر

جلسه هماهنگی بین معاونت بهداشت و بیمارستان حضرت قائم (عج)

این جلسه به ریاست فرهاد هادی کبیر مدیریت بیمارستان در خصوص ایجاد هماهنگی های لازم بین معاونت بهداشتی و بیمارستان در خصوص نحوه اطلاع رسانی و ایجاد حساسیت در مورد مادران باردار نیازمند مراقبت ویژه در راستای ارائه کامل و پیگیری های صحیح پس از زایمان دردفتر ریاست بیمارستان برگزارشد.

 

Loading