تصویر لودر

معرفی ریاست دانشکده

 

نام و نام خانوادگی:   الهه عزتی

رشته تحصیلی:   آموزش بهداشت و ارتقا سلامت

مدرک تحصیلی:  دکترای تخصصی

مرتبه علمی:  استادیار

سمت مورد تصدی:  ریاست دانشکده

فهرست