تصویر لودر

نام و نام خانوادگی: احسان سلیمانی

سمت مورد تصدی: کارشناس مسئول مدیریت حوادث ، بلایا و پایش مراقبت های درمانی پیش بیمارستانی و مدیر حوادث

تحصیلات/ مدارک و رشته تحصیلی: کارشناس فوریت های پزشکی

EOC

فعاليتها :

الف ) پيش از وقوع حادثه

ب ) هنگام وقوع حادثه

ج ) پس از وقوع حادثه

 

الف) : – تهيه بانك اطلاعاتي كامل متوليان حوادث غيرمترقبه

اجراي مانورهاي آمادگي در حوادث

برگزاري دوره هاي آموزشي مديريت بحران

مستند سازي فعاليتها در قالب صورتجلسه و گزارشات

تشكيل جلسات ستاد حوادث دانشگاه به صورت ماهانه

 

 

ب) : – تشكيل جلسات اضطراري ستاد حوادث دانشگاه

مديريت بحران بر اساس پروتكل ها و شرح وظايف موجود

– اعزام ، فراخوان و آماده باش نيروها

اطلاع رساني به متوليان ستاد حوادث درون و برون سازماني

– بكارگيري تجهيزات و نيروها متناسب با حادثه

ارتباط فعال با ستاد هدایت عملیات بحران تهران و كرمانشاه بعنوان قطب

ثبت دقيق گزارش اقدامات انجام شده

 

 

 

ج ) بازنگري و تدوين تجربيات

تهيه شرح وظايف پرسنل در حوادث و ارسال به ستاد هدایت عملیات بحران دانشکده

تعيين رده هاي فرماندهي و جانشين آنها در حوادث و ارسال به ستاد هدایت عملیات بحران دانشکده

اطلاع رساني سريع و مناسب به ستاد هدایت عملیات بحران دانشگاه علوم پزشكي

برگزاري مانورهاي آمادگي مقابله با حوادث و ارسال گزارشات مربوطه به ستاد هدایت عملیات بحران دانشگاه

تهيه پروتكل هاي هدايت عمليات بحران بسته به نوع حادثه

نصب پوستر حوادث ويژه در كليه مراكز بهداشتي – درماني

آمادگي واحد هاي مختلف شبكه جهت مقابله با حوادث از جمله نقليه ، انبار و …

تشكيل جلسات و تعامل موثر با ارگانهاي برون سازماني ( هلال احمر ، سپاه ، نيروي انتظامي ، بسيج ، آتش نشاني و)…

تشكيل جلسات ستاد حوادث غيرمترقبه شبكه و ارسال صورتجلسات به ستاد هدایت عملیات بحران دانشکده

تدوين سيستم فرماندهي حادثه در بيمارستانها و مراكز بهداشتي – درماني

 

ستاد هدايت عمليات بحران

 

ستاد هدایت عملیات بحران محلي براي گردهمايي و نگهداري منابعي است كه براي پاسخ به فوريتها و بحرانها لازم و ضروري است. مكاني است كه مسئولين در زمان وقوع بحران براي هدايت و هماهنگي مديريت عمليات و توزيع منابع در آن حضورمي يابند. همچنین مركزي براي مديريت و پاسخ دهی به فعاليت ها است. ستاد هدایت عملیات بحران برخلاف تصور هرگز به فروماندهی سانحه و انجام عمليات مشغول نخواهد بود بلكه موارد مورد نيازبراي بحران را برنامه ريزي و از آن پشتيباني مي كند و از  ستاد فرماندهی بحران كه مرتبط با آن است حمايت مي كند.  ستاد هدایت عملیات بحران قلب و مغز مديريت بحران و يكي از اركان مهم آن است و در واقع مسئول تصميمات استراتژيك بحران مي باشد و تصميمات عملياتي را بر عهده سطوح پائين تر مي گذارد.

 

 

          اجزاء ستاد هدایت عملیات بحران

اولين جزء كاركنان هستند

بايد بطور مناسب ورزيده و توانايي فكر كردن خلاق و ايجاد سناريوي گوناگون را داشته باشند.

دومين جزء مهم ارتباطات است.

سيستم ارتباطات بايد طوري باشد تا اطلاعات لازم و همچنين دستورات استراتژيك، بدون هيچ مشكلي  به ستاد هدايت عمليات بحران

وارد يا خارج گردد. بعبارتي مسير اطلاعات بايد يك مسير پيوسته باشد.

اهداف پروژه ايجاد ستاد هدایت عملیات بحران دانشگاه

هدف كلي: ساماندهي و همانگي درون بخشي و بين بخشي جهت مقابله با بلايا و نيز مشاهده روزانه عملكرد واحدهاي مركز مديريت حوادث و فوريتهاي پزشكي مي باشد

 

اهداف اختصاصي

كاهش مرگ و مير ناشي از حوادث

ارتقاء كيفي سيتم نظارتي برعملكرد اورژانس پيش بيمارستاني و بيمارستاني

افزايش ميزان مشاركت و تعامل بين بخشي بخصوص در زمان بروز حوادث و بلايا

ايجاد هماهنگي جهت اعزام تيم هاي اضطراري در زمان ضرورت

ايجاد بانك جامع اطلاعات آماري از حوادث و سوانح

تهيه و تدوين سناريوي مانورهاي مختلف

اجراي مانور

برقراري سيستم هشدار سريع

ايجاد سيستم ارتباطي مناسب بين رده هاي فرماندهي ، تيم هاي عملياتي و ساير واحدها

استفاده كاربردي و مناسب از اطلاعات موجود در ستاد

برنامه هاي ستاد هدایت عملیات بحران دانشکده

 

برنامه های ستاد هدایت عملیات بحران در سه بخش آموزشی و عملیاتی و مدیریتی تدوین میشود و در طول سال اجرا می گردد.

الف) در بخش آموزش:

تدوین برنامه های آموزشی

برگزاری کارگاه های مختلف در زمینه مدیریت بحران در سه سطح مدیران ارشد بیمارستانها و مراکز بهداشتی درمانی، پزشکان عمومی و متخصصین و اعضاء هیئت علمی

آموزش و ساماندهی تیم های عملیاتی مختلف- تریاژ

ب) در بخش عملیات

تدوین برنامه های عملیاتی

) برگزاری مانور در سطوح مختلف (دور ممیزی- مقیاس کوچک- مقیاس بزرگ

برگزاری مانور در کلیه بیمارستانها

برگزاری مانور در کلیه شهرهای شهرستان اسدآباد

برگزاری مانور بزرگ دانشکده

و شهرستان  اجرای اقدامات عملیاتی وزارتخانه و مصوبات کارگروه آمادگی استان

ج) در بخش مدیریت :

تدوین برنامه های مدیریتی

تشکیل جلسات کارگروه

 

تشکیل جلسات کمیته های تخصصی کارگروه

تشکیل جلسات برون سازمانی و برون بخشی

تشکیل جلسات بیمارستانی

تشکیل جلسات شهرستانی

تدوین و ابلاغ مصوبات به واحدهای مربوطه

تهیه شرح وظایف و مسئولیت ها و ابلاغ به واحدهای مربوطه

 سیستم هشدار سریع (Early Warning )

 

مهمترین نکته در زمان وقوع حوادث غیر مترقبه اطلاع رسانی به موقع حادثه است تا مسئولین مربوطه بتوانند در کوتاه ترین زمان در صحنه حضور یافته وهماهنگی های لازم را به عمل آورند. در این راستا ستاد هدایت عملیات بحران دانشگاه ضمن تعریف حوادث ویژه ، تهیه پوستر مناسب ، فرم های مورد نیاز و ارسال به کلیه مراکز بهداشتی درمانی استان و اعلام شماره تلفن های مختلف ، مراکز موظف گردیدند درصورت هر گونه حادثه ای مراتب را فوراً به ستاد هدایت عملیات بحران اعلام نمایند و ازطریق آن با توجه به شدت حادثه و نیاز منطقه نسبت به اطلاع رسانی به مسئولین مختلف دانشگاه و سازمانهای همکار و پشتیبان اقدام خواهد شد.

شرح وظايف مرکز هدایت عملیات بحران

ساماندهی وهماهنگی درون بخشی و بین بخشی درزمان وقوع بحران .

مهمترین مرجع تصمیم گیری و هدایت و رهبری درشرایط بحران،

هماهنگ ‏کننده در سیستم اورژانس پیش بیمارستانی و بیمارستان

ایجاد بانک اطلاعاتی آماری از حوادث ویژه بصورت روزانه، ماهیانه و مقایسه با گزارشات آماری مراکز پلیس- پزشکی قانونی و…

پیگیری و دریافت گزارشات حوادث ویژه و غیرمترقبه از مراجع ذیربط

حوادث ویژه قابل گزارش: حوادث ترافیکی با بیش از ۵ مصدوم و یا ۳ فوتی، مسمومیتهای غذایی به صورت گروهی،  مشاهده علائم بیماری مشابه در بیش از یک نفر،  مشاهده علائمی از بیماری آنفلوانزای پرندگان و یا هر گونه همه گیری،  مسمومیت با گازها به صورت دسته جمعی و گروهی،  بمب گذاری و هر نوع انفجار مواد آتش زا و خطرناک،  وقوع زلزله و رانش زمین با هر شدت،  سقوط بهمن ,  طوفان،  وقوع سیل  یا طغیان رودخانه،  سقوط هواپیما یا بالگرد،  هرگونه نشست و تحصن،  حوادث تروریستی

اطلاع ‏رسانی و اعلام ایجاد آمادگی به مراکز اورژانس و سایر مراکز امدادی، بهداشتی و درمانی درزمان وقوع حوادث و بلایا به منظور مرتفع نمودن نیازهای بهداشتی و درمانی مصدومین وبیماران

تبدیل شدن ستاد مذکور به ستاد بحران دانشکده به هنگام مواجهه با حوادث سنگین و بلایا و هدایت عملیات بحران

نظارت و ارزیابی برعملکرد مراکز اورژانس

انجام فعالیت به صورت شبانه روزی درراستای هماهنگی، دریافت و ثبت اطلاعات

 

 

 

 

 

 

 

حوادث ويژه قابل گزارش:

حوادث ترافیکی با بیش از ۴ مصدوم

حوادث ترافیکی با بیش از۲ فوتي

حوادث ترافیکی با تركيبي از موارد فوق

حوادث ترافيكي زنجيره اي بيش از سه خودرو

مسمومیت به صورت دسته جمعی بيش از ۴ نفر

بمب گذاری و هر نوع انفجار مواد آتش زا و خطرناک

حوادث غير مترقبه

حوادث مربوط به اماكن خاص

حوادث گروگان گيري

سقوط هواپیما یا بالگرد

هرگونه نشست و تحصن

حوادث تروریستی

آلودگي آب و هوا

فوت يا جراحت افراد شاخص در استان

فوت مشكوك

خودكشي حتي ۱ مورد

موارد مربوط به تير اندازي اعم از مجروح و فوتي

حوادث بهداشتي محيطي يا شغلي

تلفن دفتر: ۳۳۱۲۲۷۶۶-۰۸۱