تصویر لودر

نام و نام خانوادگی: احسان سلیمانی

سمت مورد تصدی: کارشناس مسئول مدیریت حوادث ، بلایا و پایش مراقبت های درمانی پیش بیمارستانی و مدیر حوادث

تحصیلات/ مدارک و رشته تحصیلی: کارشناس فوریت های پزشکی

فهرست