تصویر لودر

نام و نام خانوادگی: سهیل پشوتن

سمت مورد تصدی: کارشناس تجهیزات پزشکی غذا و دارو

تحصیلات/ مدارک و رشته تحصیلی: کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی گرایش بیوالکتریک

فهرست