تصویر لودر

تماس با مدیریت غذا و دارو

آدرس مدیریت :

استان همدان – شهرستان اسدآباد – میدان امام خمینی (ره) – ساختمان ستاد دانشکده علوم پزشکی

شماره تماس

۰۸۱۳۳۱۱۸۱۳۳