🔰 برگزاری جلسه ستاد بزرگداشت هفته ملی جمعیت در دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اسدآباد

♻️ این جلسه با حضور ریاست دانشکده، معاون بهداشتی و معاونت‌ها در سالن جلسات ستاد دانشکده به همت گروه سلامت خانواده و جمعیت معاونت بهداشتی برگزار شد

فهرست