تصویر لودر

💢 قابل توجه همشهریان گرامی؛

🔰 مرکز تجمیعی واکسیناسیون شهید راحمی از مورخه ۱۵ فروردین ۱۴۰۱ تعطیل می‌باشد، لذا شما مراجعین محترم می توانید جهت دریافت واکسن کرونا به مراکز مشروحه زیر در سطح شهر یا روستا مراجعه نمایید؛

🔷 پایگاه سلامت شهید بهشتی (درمانگاه شماره یک) واقع در خیابان رفسنجانی در دو شیفت صبح و عصر

🔷 پایگاه سلامت امام خمینی(ره) (درمانگاه شماره ۲) بالاتر از پارک شهید رجایی در ساعات اداری

🔷 پایگاه سلامت شهید قندی واقع در شهرک قندی در ساعات اداری

🔷 پایگاه سلامت ملت (درمانگاه شماره ۳) واقع در محله میدان در ساعات اداری

🔷 پایگاه سلامت سیدجمال واقع در پارک آزادگان در ساعات اداری

🔷 پایگاه سلامت شهید چمران (درمانگاه شماره ۴) در ساعات اداری

🔷 همه خانه‌های بهداشت در سطح روستاها

💎 معاونت بهداشتی و مرکز بهداشت شهرستان اسدآباد

Loading

فهرست