🔰 برگزاری جلسه شورای آموزشی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اسدآباد

♻️ شورای آموزشی دانشکده به ریاست دکتر الهه عزتی رئیس دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اسدآباد و با حضور دکتر مجید براتی معاون آموزش تحقیقات و فرهنگی دانشجویی تشکیل شد.

🔺 به گزارش وبدا-اسدآباد، در این شورا موضوعات مطرح شده در خصوص مباحث آموزشی مورد بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

◀️ معصومه نجفی مدیر آموزش و تحقیقات به اتفاق دیگر اعضای شورای آموزشی در این نشست حضور داشتند.

#تداوم_رعایت_شیوه_نامه_های_بهداشتی
#تکمیل_واکسیناسیون
#کرونا_در_کمین_است
#ایران_جوان_بمان
#فرزند_بیشتر_نشاط_بیشتر

🌀 روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اسدآباد

فهرست
Skip to content