تصویر لودر

🔰 بررسی نحوه اجرای قانون بهره وری کارکنان بالینی نظام سلامت دانشکده علوم پزشکی اسدآباد

♻️ جلسه تصمیم گیری در خصوص اجرای قانون بهره وری کارکنان بالینی نظام سلامت در مراکز درمانی تحت پوشش دانشکده علوم پزشکی اسدآباد به ریاست دکتر الهه عزتی ریاست دانشکده تشکیل شد.

◀️ به گزارش وبدا-اسدآباد، مهندس صادق نجفی فاتح معاون توسعه، دکتر طهماسبی رئیس بیمارستان حضرت قائم(عج) و مدیران؛ حوادث، پرستاری، تحول اداری، مالی و بودجه، منابع انسانی، رابط بازرسی و مترون بیمارستان در این جلسه حضور داشتند.

🔹 در این جلسه بندها و تبصره‌های موجود در قانون ارتقاء بهره وری مورد بحث و تبادل نظر اعضا قرار گرفت و در نهایت با توجه به شرایط موجود در مراکز درمانی تحت پوشش دانشکده علوم پزشکی اسدآباد، تصمیماتی اتخاذ گردید.

🌀 روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اسدآباد

Loading

فهرست