تصویر لودر

🔺 اطلاعیه بیمه تکمیل درمان کارکنان

🔰 به استحضار کارکنان دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اسدآباد می‌رساند؛

🔷 بر اساس برگزاری مناقصه بیمه تکمیل درمان کارکنان دانشکده و عقد قرارداد با شرکت بیمه دی به عنوان برنده این مناقصه، مبلغ حق بیمه تکمیل درمان کارکنان دانشکده به ازای هر نفر در ماه، ۳ میلیون ریال می‌باشد که سهم کارکنان ۵۰ درصد از این میزان به مبلغ یک میلیون و پانصد هزار ریال به ازای هر نفر در ماه و سهم دانشکده نیز یک میلیون و پانصد هزار ریال به ازای هر نفر در ماه می‌باشد.

👌 جهت ثبت نام، ویرایش اعضای تحت تکفل و یا جهت کسب اطلاعات بیشتر در اسرع وقت به رابطین بیمه تکمیلی در معاونت‌های مربوطه به شرح ذیل، مراجعه نمایید.

👈 ستاد دانشکده – توسعه – آموزش و غذا و دارو: آقای یارمراد مرادی

👈 معاونت بهداشتی و مرکز بهداشت: آقای آقایی

👈 معاونت درمان و بیمارستان: آقای فیضیان

🌀 اداره پشتیبانی و امور رفاهیات دانشکده

Loading

فهرست