تصویر لودر

🔰 برگزاری کمیته اخلاق در پژوهش دانشکده علوم پزشکی اسدآباد

♻️ جلسه کمیته اخلاق در پژوهش دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اسدآباد به ریاست دکتر الهه عزتی رئیس دانشکده در دفتر ریاست تشکیل شد.

◀️ به گزارش وبدا-اسدآباد، این کمیته با حضور اعضاء و دکتر مجید براتی معاون آموزش تحقیقات و فرهنگی دانشجویی به منظور بررسی و تصویب طرح‌های پژوهشی برگزار گردید.

Loading

فهرست