#افتخاری_دیگر

👈 سخنران کنگره بین المللی بهداشت عمومی در ترکیه – استانبول

دکتر الهه عزتی رئیس دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اسدآباد و دکتر مجید براتی معاون آموزشی دانشکده، یکی از سخنرانان برتر کنگره بین المللی ترکیه انتخاب شده‌اند.

👌 این موفقیت بزرگ را به جامعه دانشگاهی و اندیشمندان دیار سیدجمال الدین اسدآبادی تبریک عرض می‌نماییم

🌀 روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اسدآباد

تعداد بازدید کل: 172 

تعداد بازدید کل: 173 , تعداد بازدید روزانه: 2 

فهرست