تصویر لودر

🔰 برگزاری جلسه آموزشی ترویج تغذیه سالم در جامعه زنان روستایی و عشایر.

👈👈 به همت واحد بهبود تغذیه معاونت بهداشتی و با همکاری اداره جهاد کشاورزی جلسه آموزشی ترویج تغذیه سالم و سبزی کاری به صورت تئوری و عملی در دو روستای لک لک و وندرآباد برگزار شد.

Loading

فهرست