تصویر لودر

برگزاری جلسه هماهنگی اجاره داروخانه های مراکز خدمات جامع سلامت.

باحضور دکتر اسدی منش مدیریت غذا و دارو ی دانشکده، مهران طاهر مسئول واحد دارویی معاونت بهداشتی و کارشناسان واحد‌های دفتر فنی و پشتیبانی معاونت توسعه جلسه هماهنگی اجاره داروخانه های مراکز خدمات جامع سلامت برگزار شد.

 

Loading

فهرست