تصویر لودر

روابط‌عمومی‌های پرتلاش شهرستان

به مناسبت بیست و هفتم اردیبهشت ماه روز روابط عمومی و ارتباطات از سوی روزنامه همدان پیام روابط عمومی های پرتلاش استان همدان مشخص شدند

روابط عمومی فرمانداری،شهرداری،جهادکشاورزی،دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی و دانشکده علوم پزشکی

روزنامه همدان پیام

Loading

فهرست