تصویر لودر

رئیس دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اسدآباد:

مجوز پذیرش دانشجوی رشته مامایی در اسدآباد صادر شد

 رئیس دانشکده علوم پزشکی اسدآباددر مصاحبه با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: در سال تحصیلی جدید و پس از پیگیری مستمر، مجوز پذیرش دانشجوی رشته مامایی با ظرفیت ۱۲ نفر در این مرکز محقق شد/باشگاه خبرنگاران جوان

🌎لینک کامل مصاحبه👇

https://www.yjc.ir/fa/news/8526900

مدیریت روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اسدآباد

 

Loading

فهرست