تصویر لودر

 تجلیل از پزشکان معاونت بهداشتی و مرکز بهداشت دانشکده علوم پزشکی اسدآباد.

 به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشتی و مرکز بهداشت دانشکده ؛

در راستای گرامیداشت سالروز دانشمند بزرگ و طبیب برجسته و نامدار ایرانی، شیخ الرئیس ابوعلی سینا و روز پزشک مصطفی انواری معاون فنی معاونت بهداشتی و حمید صفریان رئیس گروه گسترش این معاونت با حضور در مراکز خدمات جامع سلامت با اهدای شاخه گل از پزشکان این معاونت تجلیل نمودند.

مدیریت روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اسدآباد

 

Loading

فهرست