تصویر لودر

دومین دوره کارگاه مهارت های بالینی در مرکز اورژانس پیش بیمارستانی شهرستان اسدآباد برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی شهرستان اسدآباد؛رئیس مرکز اورژانس پیش بیمارستانی شهرستان اسدآباد اظهار کرد:

 این دوره آموزشی که در قالب کارگاه مهارت های بالینی طراحی شده، یکی از مهم ترین دوره های آموزشی حوزه اورژانس پیش بیمارستانی است که مهارت های بالینی کارشناسان فوریت های پزشکی در مواجه با بیماران و مصدومین را مورد ارزیابی و پایش قرار داده و اصول علمی و مهارتی را مجدد به فراگیران آموزش می دهد.

بهمن اشرفیان افزود: برگزاری این دوره آموزشی موجب بروز شدن عملکردمهارتی در صحنه حادثه و ماموریت های اورژانس میشود و فراگیران در طی یک روز به صورت تئوری و عملی زیر نظر اساتید مجرب قطب غرب کشور آموزش های لازم را فرا می گیرند.
وی تاکید کرد: با کسب مهارت های علمی و عملی می توان از بسیاری از مرگ و میرها و نقص عضوهای احتمالی مصدومین و بیماران جلوگیری کرد،
در پایان از مسئول آموزش جناب آقای علی اکبر زارعی نهایت تقدیر و تشکر بعمل می آید، به جهت آنکه هماهنگی های لازم جهت برگزاری این کارگاه های آموزشی را برعهده داشته و خود ایشان از استاید بنام قطب غرب کشور در حوزه آموزش فوریت های پزشکی می باشد.

مدیریت روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اسدآباد

 

Loading

فهرست