تصویر لودر

بازدید رئیس دانشکده از خانه بهداشت و مرکز خدمات جامع سلامت روستای کینی سایه

 دکتر الهه عزتی رئیس دانشکده با همراهی مهندس صادق نجفی فاتح معاون توسعه مدیریت،منابع و برنامه ریزی دانشکده و مدیریت حراست دانشکده از بخش های مختلف مرکز خدمات جامع سلامت روستای کینی سایه بازدید به عمل آوردند

در این بازدید کمبود ها و مشکلات این مرکز مورد بحث و تبادل نظر قرار داده شد و در پایان تصمیماتی جهت بهبود شرایط دراین مرکز اتخاذ گردید.

 مدیریت روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اسدآباد

 

 

 

Loading

فهرست