تصویر لودر

بازدید رئیس دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اسدآباد،معاون توسعه مدیریت،منابع و برنامه ریزی دانشکده،معاون آموزش،تحقیقات و فرهنگی دانشجویی و هئیت همراه از مراحل پایانی آماده سازی خوابگاه های پسرانه و دخترانه

 دکتر الهه عزتی رئیس دانشکده،مهندس صادق نجفی فاتح معاون توسعه،دکترمجیدبراتی معاون آموزش و هئیت همراه از خوابگاه های پسرانه و دخترانه بازدید بعمل آوردند.

 دکتر الهه عزتی با اعلام رضایت از بهسازی و تجهیز سراهای دانشجویی عنوان کرد: مجموعه اتفاقاتی که پیش رفته،راضی کننده است و حداکثر تا چند روز آینده کلیه خوابگاه ها آماده پذیرایی از دانشجویان عزیز هستند.

رئیس دانشکده علوم پزشکی اسدآباد ضمن تقدیر از حمایت های وزارت بهداشت خاطرنشان کرد: کارهای انجام شده با حمایت و پشتیبانی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی اتفاق افتاد، که با تجهیز و تزریق مالی که در دانشگاه ها انجام شد، موفق شدیم بهسازی و تجهیز سراهای را انجام بدهیم و انشاالله در فرصت باقیمانده بتوانیم این کار را به پایان برسانیم که دانشجویان عزیز از آن استفاده کنند.

مدیریت روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اسدآباد

 

 

Loading

فهرست