تصویر لودر

 تجلیل از جناب آقای مهندس کامران تشکینی همکار بازنشسته معاونت بهداشتی و مرکز بهداشت دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اسدآباد.

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشتی و مرکز بهداشت دانشکده؛

 در این مراسم که با حضور مهندس انواری معاون فنی معاونت بهداشتی و مهندس اسماعیلی ، رئیس گروه گسترش و همچنین رئیس و کارشناسان معاونت بهداشتی و مرکز بهداشت دانشکده از زحمات و تجربیات ۳۰ ساله همکار فرهیخته جناب آقای کامران تشکینی تجلیل بعمل آمد.

 مدیریت روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اسدآباد

 

 

Loading

فهرست