تصویر لودر

 حضور مدیر فناوری اطلاعات، ارتباطات و آمار دانشکده در اجلاس مدیران فناوری اطلاعات، ارتباطات و آمار دانشگاه و دانشکده های علوم پزشکی سراسر کشور:

برگزاری گردهمایی بازبینی آیین نامه فاوا مدیران فناوری اطلاعات، ارتباطات و آمار دانشگاه و دانشکده های علوم پزشکی سراسر کشور به میزبانی شهر خزر آباد ساری:
 بازبینی آیین نامه فاوا مدیران فناوری اطلاعات، ارتباطات و آمار ازمورخ ۸ تا ۱۱ آبان ماه سال ۱۴۰۲ به میزبانی شهر خزرآباد ساری به ریاست دکتر سید رضا مظهری رئیس مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برگزار گردید.
در این اجلاس ۳ روزه در خصوص کارگروه منابع انسانی و رفاهی و مزایا و تشکیلات آیین نامه فاوا بحث و تبادل نظر شد.
 شایان ذکر است مهندس آرش خدابخشی مدیر فناوری اطلاعات، ارتباطات و آمار دانشکده در این اجلاس حضور داشتند.

 مدیریت روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اسدآباد

 

 

Loading

فهرست