تصویر لودر

جدول جدید زمانبندی آزمون شرکتی (کمک پرستار – خدمتگزار)


قابل توجه داوطلبان آزمون شرکتی (کمک پرستار – خدمتگزار):

کلیه داوطلبان موظفند بر اساس جدول زمانبندی ذیل نسبت به شرکت در آزمون اقدام نمایند.

زمان ثبت نام جدید و ویرایش اطلاعات : ۱۳ و ۱۴ اسفندماه ۱۴۰۲

زمان دریافت کارت ورود به جلسه : ۱۵ اسفند ۱۴۰۲

زمان برگزاری آزمون : ۱۸ اسفند ماه ۱۴۰۲

زمان ثبت نام جدید و ویرایش اطلاعات

 

Loading